Linux

Linux or dos(Windows) boot

boot画面 
  Linux または dos(Windows) どちらのOS?

Linux Login

Login

PNG

Kondara MNU/Linux PNG

Desktop: Game & Terminal

Desktop   
  ゲーム & ターミナル 起動中もどる HOME